Krótko o naszej historii

Idea utworzenia w Gdańsku Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych powstała na początku 1952 roku, po ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego w Warszawie. W marcu 1953 roku grupa lekarzy weterynarii, zatrudnionych w województwie gdańskim, zwróciła się do Zarządu Głównego PTNW za pośrednictwem dr Antoniego Spryszaka z wnioskiem o powołanie oddziału w Gdańsku. Powstanie, rozwój i działalność Gdańskiego Oddziału PTNW łączy się nierozerwalnie z Zakładem Higieny Weterynaryjnej. W pierwszych latach działalności szczególną rolę odegrali: prof. Abdon Stryszak, dr Adam Czarnowski i dr Gracjan Chyliński. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się we wrześniu 1953 r. i wzięło w nim udział 17 członków założycieli.
Członkami pierwszego zarządu Gdańskiego oddziału PTNW byli:

Przewodniczący: lek. wet. Jerzy Kochanowski
Vice-przewodniczący: dr n. wet. Adam Czarnowski
Sekretarz – lek. wet. Ewa Fischer
Skarbnik – dr n. wet. Zbigniew Kawecki

Historia Gdańskiego Oddziału PTNW jest wielowątkowa i ściśle powiązana z wdrażanymi reformami i transformacjami ekonomicznymi Polski, w tym także polskiej nauki i administracji.
Początkowo oddział nie posiadał swojej siedziby; w 1954 roku nastąpiło przeniesienie oddziału do nowo wyremontowanego budynku ZHW w Gdańsku Oliwie. Podczas dotychczasowej działalności członkowie brali udział w licznych referatach, sesjach naukowych, konferencjach. Godzi się również przypomnieć, że członkowie PTNW bardzo często wygłaszali referaty na posiedzeniach innych towarzystw, działających na terenie Trójmiasta.

Chcesz zostać członkiem PTNW?

Potrzebujesz więcej informacji?