Zapraszają

na zebranie naukowe PTNW, które odbędzie się 20 maja 2024 r. (poniedziałek)

o godzinie 18:00 w formie wideokonferencji.

Tematem zebrania będzie: :  

„Dodatni, ujemny, wątpliwy… Jak to jest z tą brucelozą?”

Wykład wygłosi:

dr n. wet. Wojciech Iwaniak

Agenda:

17:55 -18:00 Sporządzenie listy obecności

18:00 -18:15 Przywitanie gości

18:15 -19:15 Wykład

19:15    Dyskusja

Wszystkich chętnych do wysłuchania wykładu proszę o zgłoszenia na adres email: ptnw@ptnwgdansk.pl do dnia 16.05.2024 r. do godz. 15.00.

Zwrotnie na te adresy email zostaną rozesłane linki do wideokonferencji z hasłem dostępu.