Aktualności i zaproszenia

Zebrania naukowe Gdańskiego Oddziału PTNW

Gdański Oddział PTNW wraz z Kaszubsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną

zapraszają na zebranie naukowe w dniu 07.06.2023 r., godz. 16.00

 

Tematem zebrania będzie:

„Dodatni czy ujemny – jak zapewnić wiarygodność wyników w badaniach molekularnych i serologicznych?”

Wykład wygłosi:
mgr Mateusz Augustynowicz
Kierownik Pracowni Badań Wirusologicznych
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

Agenda:
15:55 -16:00 Sporządzenie listy obecności
16:00 -16:15 Przywitanie gości
16:15 -17:30 Wykład
17:30 Dyskusja

Wszystkich chętnych do wysłuchania wykładu prosimy o zgłoszenia na adres email: ptnw@ptnwgdansk.pl do dnia 05.06.2023 r.
Zwrotnie na te adresy email zostaną rozesłane linki do wideokonferencji z hasłem dostępu.

Chcesz zostać członkiem PTNW?

Potrzebujesz więcej informacji?